Algemene voorwaarden

Disclaimer en aansprakelijkheid

Alle informatie en materiaal op implode.be zijn met de grootste zorgvuldigheid en naar best vermogen samengesteld. De inhoud aangeboden op implode.be, externe kanalen (e-mails, flyers, …) en documenten (offertes, contracten), wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Implode kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, in welke vorm dan ook, voortvloeiend uit foutieve informatie of andere redenen. Alle informatie en materiaal op implode.be en subdomeinen kan zonder voorafgaande mededeling van Implode gewijzigd worden.

Alle (richt)prijzen, aanbiedingen en speciale promoties zijn onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Implode aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van dergelijke fouten en geen enkele overeenkomst kan tot stand komen als een gevolg hiervan.

Auteursrecht

Alle rechten en intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Implode of zijn goedgekeurd door derde partijen via public domain of aangekochte licensies. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Implode, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifiek materiaal anders vermeld.

Door (verder) gebruik te maken van deze website verklaar je automatisch akkoord te zijn met bovenstaande voorwaarden en accepteer je het cookiebeleid.